TUŞPA, Nilüfer Kozkoğlu'nun mekan, malzeme ve programın fiziksel ve sayısal örgütlenmeleri üzerine odaklanan bir mimarlık stüdyosudur. Eşya ile kentsel ölçekteki çalışmalar TUŞPA'nın projelerini belirler.

Tasarımı ölçeklerarası sistemik operasyonlar adı verdiğimiz yöntemle gerçekleştirmekteyiz. Hedef projenin kendisini üretmek kadar hedef ve değerlendirme kriterlerinin belirginleştirilmesidir. Ölçekler arası ile kastedilen disiplinlerarası çok katmanlı araştırma ve tasarım soruşturmalarıdır, sadece ölçek içindeki değil ölçeklerarasındaki ilişkilerin de yönetimini tanımlar. Program, alan, materyal ya da tekniğe dair farklı değişken setleri ile ve bilimsel yaklaşımla çoklu kere yürütülen tasarım araştırmaları ve her seferinde oluşan farklı öneri gruplarının birbiri ile kıyaslanması sonucu olasılıklar alanı tanımlanır.

Bu sistemik tavırla her ürün prototipik bir modeldir. Tasarım ekibine akademisyen ve mühendis ekipleri de müşteri de talep ve değerlendirmeleri ile katılır. Modellerin iteratif test edilmesi sonucu ihtiyaç programı ve uygulama / değerlendirme kriterleri belirlenir.